Harmonogram wywozu nieczystości

włącz .

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Gminy Łaszczów na rok 2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce,przypomina o kilku zasadach obowiązujących 2017 roku. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 700 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Popiół prosimy pakować do oddzielnych worków, które odbierane będą w  dniu wskazanym w harmonogramie. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane celem poprawnego przesegregowania. Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby Spółki. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady remontowe, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącach maj, lipiec i październik. Zasady segregacji pozostają niezmienione. Harmonogram będzie dostępny również na stronie www.puktyszowce.pl Wszelkie problemy, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Tel. 84 66 19 370 w. 201 w godzinach od 700 do 1500.

Zarząd i Pracownicy PUK Sp. z o.o.

 

 

Trasa Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana
Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Komunalne

I Termin

10

14

14

11 9 13 11 8 12 10 14 12

Komunalne

II Termin
 -  -  -  25  23  27  25  22 26  24 -  -
Popiół

14

9 9 13 11 - - 10 - 12 10 14
Segregowane 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Pozostałe odpady - - - -

9

- 11 - - 10 - -
Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)
Komunalne

10

14

14

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

16

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

14

12

Popiół

14

9

9

13 11 - - 10 - 12 10 14
Segregowane 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Pozostałe odpady - - - -

9

- 11 - - 10 - -
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż,
Nabróż Kolonia, Kmiczyn,
Kmiczyn Kolonia
Komunalne

12

7

7

4 2 6 4 1 5 3 7 5
Popiół

14

9

9

13 11 - - 10 - 12 10 14
Segregowane  12 7  7 4 2 6 4 1 5 3  7 5
Pozostałe odpady - - - - 2 - 4 - - 3 - -
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Komunalne

17

21

21 19 16 20 18 16 19 17 21 19
Popiół

14

9

9

13 11 - - 10 - 12 10 14
Segregowane 17 21  21 19 16 20 18 16 19 17 21 19
Pozostałe odpady - - - - 16 - 18 - - 17 - -

 

 

Posesje niezamieszkałe II termin

(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

Zmieszane 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 27
Segregowane 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 27