Informacja o składzie osobowym i pełnionych funkcjach w Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaszczowie w wyborach uzupełniających

włącz .

Informacja o składzie komisji miejskiej w łaszczowie